U nás ve ValmezuZa zeptání nic nedáte.

Jak je to s těmi výbory zastupitelstva?

Publikováno 02.03.2014 v 22:00 v kategorii K dění ve městě, přečteno: 268x

Čas od času proběhne v místním tisku nebo na jednání zastupitelstva stesk, ze nemáme výbor pro školství, že zastupitelstvo rozhodlo jinak, než doporučil výbor atd. Jak to tedy s těmi výbory je?
Troška  legislativy:
O výborech hovoří obecní zákon. Ten stanoví, že zastupitelstvo povinně zřizuje výbor kontrolní a finanční. Zastupitelstvo si může zřídit i další výbory, dle svého uvážení, a to jako  své iniciativní a kontrolní orgány.   Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo, tomu také předkládají svá stanoviska a návrhy. 

 A teď prakticky:
Z logiky věci plyne, že zastupitelstvo si zřídí výbor pro tu oblast veřejného života, ve které se samotní členové zastupitelstva příliš neorientují. Například výbor dopravní. Tato oblast je opravdu specifická. K plánům zřízení  přechodů pro chodce, retardérů, dopravních řešení nově vznikajících komunikací, vedení cyklostezek, zřizování parkovišť a podobně, je třeba zajištění vyjádření odborníků z oblasti dopravy, např. dopravní policie nebo správců komunikací. 
Zastupitelstvo si může zřídit také výbor za účelem zpracování prvotních návrhů na financování konkrétní oblasti veřejného života. Zastupitelé jistě nemají dostatečný časový prostor na svém zasedání probírat každou žádost o grant a licitovat o výši podpory. Tímto úkolem logicky pověří výbor (např. pro sport, kulturu, sociál a podobně), který vše předjedná, projde žádosti, provede jejich prvotní vyhodnocení a zpracuje návrh. Konečné rozhodnutí o přidělení příslušné finanční podpory je však na samotném zastupitelstvu.  Výbor rozhodovací pravomoci, ale ani odpovědnost nemá. V komunálních volbách totiž nevolíme členy výboru, ale zastupitele. Ti se nám mají zodpovídat. Proto také není nic nelegitimního na tom, když se zastupitelé rozhodnou jinak, než navrhne výbor. Je to jejich právo.
A co ten výbor školství? Je tato oblast  také ta, pro kterou by mělo zastupitelstvo zřídit samostatný výbor?  Jaký úkol by tento výbor měl plnit? Jistě, školství je rovněž značně specifickým oborem, stejně jako doprava nebo rozvoj města. Nicméně granty v oblasti školství ani vzdělávání v rozpočtu města nejsou. Rozpočty škol jsou tvořeny dle předem daných pravidel. Za organizaci školy a její chod zodpovídá jen její ředitel. Toho jmenuje na základě konkursu rada města.  Potřebnost investic vyhodnocuje investiční technik města.  A otázka bytí či nebytí nějaké školy je natolik zásadní, že by měla být hodnocena a diskutována přímo zastupitelstvem.
A kdo by měl být  členem výboru školství? Ne každý, kdo prošel školským systémem má takové znalosti o jeho fungování, že by byl přínosem při řešení problémů školství ve městě. Soudě dle složení posledních dvou expertních skupin, které se podílely na zpracování návrhů optimalizace základního školství ve městě, jsou jedinými kompetentními osobami  samotní ředitelé škol, případně školští pracovníci. Možná i pracovníci krajského úřadu nebo inspekce, ale tito se obecně brání zasahování do pravomocí samosprávy (tedy města). 
A kolik by měl mít takový výbor členů? Pět? Sedm? 
Tak se podíváme na dnešní složení zastupitelstva. Kdopak by mohl rozumět školství? Že by
- ředitel střední školy (ODS)
- ředitelka základní školy  (ODS)
- ředitel základní školy (Bezp, VV)
- bývalý ředitel základní školy (Bezp, TOP09)
- zástupce ředitele školy zřízené MŠMT (Bezp, Nezařazený)
- uvolněný ředitel školského zařízení (Nezavislí)

Odpověď na otázku "proč není zřízen výbor školství?" je jistě nasnadě.

Pohodu ve Valmezu přeji všem.

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?