U nás ve Valmezuto si myslím já

Musíte se snažit, pane správce…

Publikováno 28.11.2017 v 00:00 v kategorii K dění ve městě, přečteno: 840x

… nebo vás vyměníme.

A je to tady. Vůně moci je prostě opojná. Když to nejde přímo, tak to zkusíme oklikou. Ať tak, či tak, my si svoje prosadíme. Tyto a mnohé další věty mne napadaly, když jsem si přečetla rozhodnutí rady našeho města o plošném vyhlášení rekonkursů na všechny ředitele našich škol a školských zařízení. Není to ještě tak dávno, co jsem tady psala o „kause“ mateřské škole v Bynině, kdy se rodiče dětí, vehementně podporovaní některými zastupiteli, snažili o změnu ve vedení této MŠ. Bez větší medializace také probíhal (a ještě asi neskončil) urputný boj jedné paní učitelky za vyhazov ředitelky ZŠ Křižná. Kontrolní skupiny si zde podávají kliky z ruky do ruky, jedna střídá druhou, a ne a ne něco najít. A rada města by tak strašně ráda zapráskala bičem a ukázala, kdo to tady vede. „Naštěstí“ tady máme školský zákon a s ním i možné rekonkursy na místa ředitelů (po šesti letech jejich působení ve funkci).


Jen odbočím a vysvětlím – ta možnost uspořádat po šesti letech rekonkursy na místa ředitelů škol a školských zařízení byla jejich zřizovatelům poskytnuta novelou školského zákona již před lety (Pozor! Nejedná se o povinnost, ale možnost!). Byl kolem toho tehdy dost humbuk, ředitelé se bouřili, první úprava nebyla moc šťastná, musela se opět novelizovat – takže jako vždy, dost legislativní zmatek, nicméně - utřepalo se. Osobně jsem, ještě jako úředník samosprávy ve školství, toto opatření vítala. Do doby novely byla odvolatelnost ředitelů téměř nulová, a to nebylo úplně dobře. Do lidí nevidíte, ne každý roli ředitele školy zvládne a pokud chybí sebereflexe, měl by mít zřizovatel možnost situaci nějak konstruktivně řešit. Tu konkrétní situaci, té konkrétní školy. Jsem ale zásadně proti plošnému vyhlašování konkursů!


A pokračuji – rada našeho města tedy ucítila šanci zapráskat tím bičem (či spíše rákoskou, vždyť jde o školy) nad hlavami ředitelů, ukázat jim svou moc a sdělit to okřídlené „Musíte se více snažit, pane správce. My jsme správní rada. Taky bychom vás mohli vyhodit.“. Jaká náhoda, že zrovna příští rok doběhne šestileté období zrovna těm dotčeným ředitelkám MŠ Podlesí (a MŠ Bynina) a ZŠ Křižná. A aby to nebylo příliš okaté, vyhlásí se rekonkursy plošně na všechny – to je 14 konkursů (ve třech letech, počínaje rokem 2018), jenom v našem městě (doslechla jsem se, že Zlínský kraj blbne úplně stejně). Jen ta představa, kdyby to takto udělaly všechny obce a města v kraji, tak se zhroutí téměř roční činnost České školní inspekce, ale i odboru školství krajského úřadu, jejichž zástupci budou objíždět jednotlivé konkursní komise. O tom, že většina těchto konkursů bude pouze formálních, nemluvě.


Přitom: ředitelé škol jsou hodnoceni jednou či dvakrát ročně, jsou jim schvalovány finanční odměny za jejich práci. Dnešní rada města se po svém nástupu holedbala tím, že s řediteli úzce spolupracuje (pozvala je jednou na své zasedání), měla tedy možnost sdělovat ředitelům své představy o fungování jim svěřených škol a třeba i vytýkat nedostatky a kontrolovat jejich nápravu. Zřizovatel má také ve všech školských radách při základkách své zástupce, od nichž může mít informace přímo ze školy (a ne od ředitele), na školy chodí inspekce, její zprávy jsou radě k dispozici, stejně jako zprávy dalších mnoha kontrolních orgánů, které na školách řádí (o interním auditu města nemluvě). Ví tedy velmi podrobně, jaké ředitele má. Příležitostně se také z tiskových zpráv města dozvídáme, jak je ten který ředitel, a s ním i škola, úspěšný. No, přidávat jim bezdůvodně další břemeno (byť jednorázové) na záda, poté, co jim naložilo v posledních letech MŠMT svými šílenými nápady, svědčí také o „ocenění“ jejich práce zřizovatelem.


Absurdita celé situace je pak dokonána tím, že ředitelky dvou mateřských škol jsou v těsně předdůchodovém věku. Ano, ředitelé nemusí chtít odejít do důchodu, nelze je donutit či z funkce odvolat z tohoto důvodu. Bývalo vždy ale dobrým zvykem s takovým ředitelem jeho další působení probrat, vyzvat jej k písemnému závazku další představy svého působení ve funkci po dosažení důchodového věku, dohodnout se a tím dbát důstojnosti takového ředitele a s úctou k jeho odvedené práci se s ním rozloučit. Obyčejná slušnost.


Vím určitě, že minimálně jedna paní ředitelka mateřinky přesluhovat nechce a ví to i odbor školství, potažmo vedení města. Přesto i ona by měla na jaře 2018 obhajovat svou funkci v rekonkurzu, aby mohla na jaře 2019 s úctou jí náležející za celoživotní práci v předškolním vzdělávání odejít do důchodu. A aby mohl zřizovatel po roce tedy znovu vyhlásit konkurs na novou ředitelku. Políček do tváře této ženy, který nemůže být ospravedlněn ani případným formalismem rekonkursu. Tím hůř.


S úctou


Vaše Hana Skácalová


P.S. V roce 2012 rada města plošné rekonkursy nevyhlásila (a to i přesto, že mezi řediteli základek a městem panovalo napětí z důvodu otevřené optimalizace škol) a potvrdila ředitele ve funkci.

Komentáře

Celkem 4 komentáře

 • Renata Gehringer 12.12.2017 v 10:19 Reaguji tímto na příspěvek „Musíte se snažit, pane správce… nebo vás vyměníme“, kde jsem pisatelkou prezentována jako paní učitelka „urputná“. Veškeré mé obranné aktivity proti šikaně, intrikám, pomluvám a prokazatelným likvidačním pokusům aktivní členky ODS, Mileny Medkové, momentálně ředitelky ZŠ Křižná, jsou zcela opodstatněné.
  Detaily o konkrétních podlých činech paní bývalé radní, do kterých zatáhla pro moji likvidaci i smluvního lékaře zaměstnavatele, se kterým nyní vede KÚ kárné řízení, pisatelka příspěvku bohužel nezná! Kde všude a kým jsou „leštěny kliky“ se nebudu blíže vyjadřovat.
  Do vedení školy byla paní knihovnice v roce 2012 dosazena na základě zmanipulovaného výběrového řízení, kdy průběh prapodivného hodnocení rivalky právě Vámi a panem J. Pernickým je důvěrně znám každému informovanému občanovi našeho města. Co skutečně autorka článku důvěrně zná, jen mučednický výraz paní Medkové „trpitelky“, že ona nic, ona jen „muzikant“…
  Na místo toho, aby hájila svědomitou práci zkušených letitých pedagogů, pak si sama zadá stížnostní podnět, přizve jednu stěžující si matku K. B. – kamarádku, obdobných charakterových vlastností jako ona sama a pak má dokonalou záminku se do pedagoga pustit a to s vervou sobě vlastní. Urážky o profesní i lidské neschopnosti, výhrůžky, že rodiče chtějí jen pro moji neschopnost přehlašovat děti do jiných škol, stupidity, že čas hájení skončil a při mé víře mi ani zpovědnice nepomůže aj. (Vše je doložitelné prostřednictvím zvukové nahrávky).
  Nechť mi autorka příspěvku promine, ale jsem již tak trošku postarší inventář v této škole, hájit se umím zcela sama a k tomu mi stačí jen zdravý selský rozum, kapka odvahy, vytrvalosti a čistého svědomí. Svůj boj nevzdám, a vždy budu trvat na tom, že politikaření a nekompetentnost do školství v žádném případě nepatří. Škodí to nejen interpersonálním vztahům, ale nejvíce tím trpí samotní žáci školy...


 • Zbyněk Gehringer 13.12.2017 v 10:34 Paní Hana Skácalová je v zastupitelstvu aby hájila občany nebo kryla nečestnosti a podporovala aktivity svých spolustraníků a osobních přátel?


 • hanaskacalova.infoblog.cz 12.03.2018 v 17:00 Paní a pane Gegringer, jestli tady někdo politikaří, tak jste to hlavně Vy, ve svých komentářích. Svým příspěvkem jsem, myslím, dostatečně naznačila, že bráním všechny ředitele našich škol, a to bez rozdílu politického či náboženského vyznání. A jsem ráda, že mé argumenty uznalo vedení města alespoň u dvou mnou zmiňovaných ředitelek MŠ.


 • Zbyněk Gehringer 08.04.2018 v 19:02 Nejsem politik - nepolitikařím. Jeden o koze a druhý o voze. Je mi upřímně líto všech jiných ředitelů škol a školek našeho města, kteří jsou ve svých pozicích nejen kompetentní, ale i slušní lidé... Vyjadřoval jsem se jen k Vašemu nečestnému počínání při volbě do vedení ZŠ Křižná. Dotyčná bývalá radní Medková má nyní tu drzost se do konkurzu hlásit znovu. Snad již zvítězí zdravý rozum a nebude už smět do volby zasahovat další nečestné jednání, které nemá ve vedení této základní školy co pohledávat!!! Každou školu města vede zkušený a výborný učitel s letitou praxí, jen s výjimkou ZŠ Křižná. http://www.obeliskval.cz/starsi/05_13/po_2.php?se=4


 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?