U nás ve ValmezuZa zeptání nic nedáte.

Znak města už ne, logo navždy!

Publikováno 18.06.2018 v 00:01 v kategorii K dění ve městě, přečteno: 271x

Aneb my vás to logo donutíme používat!
Jsem zodpovědná osoba, občan, zastupitelka a dokonce strážník. To by bylo, abych se neřídila předpisy a pravidly. A tak jsem onehdy, znalá věci, požádala město o udělení souhlasu s užitím znaku města. Požádala jsem oficiálně, na předepsaném formuláři. Za sebe jako soukromou osobu, ale taky za místní sdružení ODS (čili poslala jsem dvě samostatné žádosti). Chtěla jsem znak našeho města občas použít na svém, pravda i na stranickém facebookovém profilu a webovkách. Proč? Mě se totiž znak našeho města líbí. Zlatá korunka v červeném poli má svou historii a je důstojným symbolem města nad soutokem dvou Bečev. S Valašským Meziříčím ji prostě mám spojenou dlouhodobě a nechci, aby se z naší paměti vytratila úplně. 
Jak jsem zmínila, jsem znalá věci. Vím, že použití znaku města podléhá schválení městem, potažmo radou města. Tedy podléhalo cca do roku 2016, kdy byla radou města tato kompetence svěřena vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Paráda, zjednodušení mám ráda. A tak jsem si poměrně naivně myslela, že moje žádost  bude čistě formální záležitost. Čekala jsem, že do 14 dní mi přijde od paní vedoucí souhlas a bude. OMYL. To by totiž nesměla žádat Skácalová. Ano, ta Skácalová, opoziční zastupitelka, která má pořád nějaké připomínky k práci současné radnice, je kritická, nejásá, a vůbec není v souladu s dnešní marketingovou koncepcí města. Jak jinak si vysvětlit to, že po desítkách, či stovkách dosud pouze souhlasných stanovisek (nesouhlas s použitím znaku města byl radou města vysloven naposledy v roce 2009, a to nějaké kontroverzní hudební skupině, která znak chtěla použít na přebal CD) se paní vedoucí zjevně vylekala a mé žádosti předala raději k rozhodnutí radě města. A rada města obě šmahem zamítla. V odpovědi mi bylo sděleno, že "město nechalo vytvořit marketingovou značku VALMEZ, která je právě určena pro komunikaci v moderních médiích, na internetu, v e-mailu a na sociálních sítích, pro propagaci města.....", čili to naše slavné logo, a to si můžu používat bez povolení do álelůja. 
No, vážená rado města, pro své účely logo skutečně nepoužiji, sorryjako. A to přesto, že v otázce loga jsem zrovna já, na rozdíl od mnoha občanů města, kterým se logo města prostě nelíbí, byla a jsem poměrně shovívavá. Pokud jsem měla kdy výhrady, tak pak hlavně ke způsobu jeho zadání a tvorby. Osobně jsem před nákupem od firmy, které je jedno, zda tvoří logo pro Valašské Meziříčí či pro výrobce kuličkových ložisek z Horní Dolní, upřednostňovala spoluúčast široké veřejnosti, místních umělců či grafiků, žáků a studentů na tvorbě a hledání toho nejlepšího loga pro město. Výsledek takové spolupráce by byl jistě občany města přijat vlídněji a k užívání takového loga by nebylo nutno občany nutit.
Vzhled loga příliš nehodnotím. Není proč. Jde o "marketing", modní záležitost, tomu se líbí, tomu ne, je tu, je zaplaceno, co už. Na budoucnost města a jeho občanů nemá žádný významný vliv (nikdo nikdy neprokázal, že díky logu se města a obce vyvíjejí lépe), nemá historii, je to plytká značka, která si hraje na něco víc. Pro mne za mne, ať si ji město dává na propagační předměty, ať ji mají sportovci na tričkách a dresech, ať je na plakátech kulturních akcí. Jen doufám, že vedení města zažije alespoň tolik rozumu, že logo nezačne používat na oficiálních dokumentech města, smlouvách, úředních dopisech a listinách, či insigniích města, u kterých se očekává jakási důstojnost. To by mne naštvalo. Vezměte si, že by na řetězu se státním znakem, který má na ramenou takový oddávající, byla poskakující písmenka VALMEZ. Nebo na listině dosvědčující udělení ceny města (dost na tom, že už v tomto případě rozdáváme poukázky na nákup zboží místo důstojného uměleckého díla). Prostě nějak by se vytratila úroveň. 
No a dosud jsem byla přesvědčena o tom, že by mělo být také na svobodném uvážení každého, zda se pro svou potřebu rozhodne použít logo města (bez povolení) nebo požádá město o souhlas s užitím znaku. Já jsem se třeba zrovna rozhodla pro znak města, jako jeho důstojného symbolu a měla jsem zato, že moje osoba zastupitelky dává jakousi záruku toho, že znak města neznevážím (má svou vážnost, je městu udělen předsedou Poslanecké sněmovny). Zjevně jsem se spletla. Vedení města prostě v tomto případě nepřekročilo svůj stín. Ani v tak banální záležitosti, jako je udělení souhlasu s užitím znaku města opoziční zastupitelce nebylo schopno přenést se přes svou ublíženou ješitnost a ukázat tak nadhled, ale i respekt ke svým kritikům či oponentům. Mohla jsem být příjemně překvapena. Nejsem. A co víc.
Našim radním udělení nesouhlasu nestačilo. Naskytla se totiž vhodná příležitost zatlačit na občany města a po době dobrovolnosti jim používání loga vnutit. Povinně. Rada města totiž následně přijala nová pravidla používání znaku města a zakázala jeho užití pro soukromé účely fyzických a právnických osob (mimo organizace města), politických stran a hnutí, či k propagaci výrobků, služeb nebo akce, na kterých se město nijak nepodílí. Stručně řečeno - Město (jako subjekt) si znak přisvojilo pouze pro své použití a občan už nemá nárok. Tímto byla nastolena cesta k zatlačení oficiálního znaku města do sféry zapomnění. Skákající písmena navždy.  Spolu s příkazy, zákazy a tlakem na nepohodlné.
S letním pozdravem a omluvou za to, co jsem způsobila 
Vaše
Hana Skácalová

P. S. Co se píše o znaku města na webových stránkách města (zatím). Uvádím zde, kdyby náhodou odkaz na webovky zmizel úplně.
Znak Valašského Meziříčí
Tvoří ho kosmo položená zlatá koruna se šesti bílými perlami po obvodu a třemi bílými perlami na vrcholu každého ze šesti listů. Koruna je zasazena do červeného pole a odkazuje na Jindřicha z Bělé, držitele zdejšího panství v letech 1381 až 1392. V letech 1927 až 1977 město užívalo spojený znak svých historických částí Meziříčí a Krásna nad Bečvou, které se roku 1924 sloučily do Valašského Meziříčí. K původnímu znaku, užívanému dodnes, se město vrátilo roku 1977.
Zcela logicky by zde mělo následovat foto znaku, ale nenásleduje. Nemám povolení na jeho použití. Takže nic.


Komentáře

Celkem 2 komentáře

 • Mirka Miklišová 18.06.2018 v 11:22 Pěkně napsáno.


 • Ivan Klíma 23.06.2018 v 13:51 Do posledního písmena výstižné... Skvěle.


 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?